İdari Hizmet

Müşteri odaklı çalışma Eurodecor ailesinin en önemli prensibidir.  40’ı beyaz yakalı 170 çalışandan oluşan tüm birimler, müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılamayı; sonrasında ise beklentilerini yenilikçi bir yaklaşım içinde karşılamayı amaçlar. Satış öncesi ve sonrasında sunulan hizmet, bu amaç doğrultusunda çalışıldığının en önemli kanıtıdır.

Eğitimli, deneyimli, karşılıklı etkileşim ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş kişilerden oluşan insan kaynağı her geçen gün büyüyerek müşterilerin beklentilerini daha hızlı bir şekilde karşılamaktadır.

Kaliteli iletişim ve elde edilen verimlilik doğru orantılıdır. Eurodecor ailesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, kurum içi iletişimi ve motivasyonu arttırarak verimliliği arttırmakta, zamanın doğru kullanılmasını sağlamaktadır.